Fortrolighedspolitik

Persondata og fortrolighedspolitik Du kan blive bedt om at give os følgende personlige oplysninger, inden du kan oprette en konto og blive medlem af DearFamily - Din e-mail-adresse - Dit brugernavn Ved at give DearFamily ovennævnte personlige oplysninger giver du samtidig DearFamily tilladelse til, i det omfang, det er tilladt ved lov, at bruge ovennævnte personlige oplysninger, således at DearFamily kan udsende nyhedsbreve, kampagner og reklamer til din e-mail-adresse, og du giver DearFamily tilladelse til at tilpasse indhold og reklamer på hjemmesiden efter din alder og dit køn. DearFamily kan fx udsende e-mails for at gøre dig opmærksom på nye eller forbedrede tjenester hos DearFamily, eller fordi DearFamily iværksætter spørgeundersøgelser med henblik på at forbedre vores ydelser, eller fordi DearFamily udarbejder målrettede tilbud og indhold til dig, baseret på din adfærd på DearFamily hjemmeside og app, din alder, og hvor du geografisk befinder dig. DearFamily hverken sælger eller videregiver dine personlige oplysninger til tredjepart. En undtagelse herfra er, hvis alle eller hovedsagligt alle aktiver i DearFamily, dvs. hele hjemmesiden og app, overføres til et andet selskab (kaldet en overførsel af aktiver). I dette tilfælde overtager køberen, i det omfang, det er tilladt ved lov, de personlige oplysninger som måtte være nødvendige for at fortsætte driften af DearFamily. I tilfælde af, at DearFamily hyrer andre virksomheder til at udføre forskellige opgaver, såsom hjælp med markedsføring, tekniske ydelser vedrørende vores hjemmeside, app, og lignende, kan disse virksomheder få adgang til personlige oplysninger, hvis dette skønnes nødvendigt for at de kan udføre deres opgave hos DearFamily. DearFamily behandler alle personlige oplysninger med den største omhu og indgår kontrakter med andre virksomheder, hvilket medfører, at de kun kan bruge dine oplysninger til at udføre opgaver for DearFamily. Det samme gælder i tilfælde, hvor DearFamily samarbejder med et andet selskab om at give dig interessante tilbud. Sådanne virksomheder kan også få adgang til dine personlige oplysninger, hvis dette hjælper DearFamily med at sende e-mails, online annoncering og lignende. Sådanne virksomheder har ingen rettigheder til at beholde eller bruge oplysningerne til andre formål end den opgave, de udfører for DearFamily. DearFamily gemmer ikke personlige oplysninger i længere tid end forordnet ved lov. I denne periode bruges de personlige oplysninger kun i den udstrækning, som denne aftale tillader og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Den væsentligste årsag til at gemme personlige oplysninger er for sikkerhedsmæssigt at kunne forebygge, efterforske, afsløre og retsforfølge mulige strafbare forhold begået mod et af vores medlemmer. DearFamily forbeholder sig ret til at videregive dine personlige oplysninger i det omfang, det kræves ved lov, samt når vi er af den opfattelse, at offentliggørelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder og/eller overholde retslig procedure, retskendelse eller retsforfølgelse, som måtte vedrøre vores hjemmeside. DearFamily forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre denne fortrolighedspolitik. Spørgsmål om persondata Hvis du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger DearFamily har om dig eller har andre spørgsmål om dine personlige oplysninger, så kontakt os venligst via kontaktoplysningerne. Vi er nødt til at gemme personlige oplysninger om dig for at kunne tilbyde dig den bedst mulige brugeroplevelse på DearFamily og for at kommunikere med dig som medlem. Vi kan derfor ikke acceptere dit medlemskab, hvis du ikke tillader os at behandle dine personlige oplysninger. Cookies DearFamily kan placere en tekstfil i webbrowseren på din computer, en såkaldt "cookie". Cookies indsamler information, som kan hjælpe os med at forbedre og individualisere din oplevelse på vores hjemmeside. Cookies fortæller os fx om, hvor mange besøgende, vi har på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, der er mest populære. DearFamily kan udsende information, der er indsamlet via cookies, i en forarbejdet (dvs. i en samlet og upersonlig) version som statistik til medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer og andre. s